Information om RUT avdraget

RUT avdraget går att du som privatperson kan spara pengar

Nya regler för rot- rutarbete den 1 januari 2016

Följande förändringar har beslutats.

  • Rutavdrag medges fortfarande med 50% av arbetskostnaden.
  • Det maximala avdraget flr rutarbeten halveras till 25 000 kr för personer som inte fyllt 65 år. För att ha möjlighet att utnyttja 50 000 kr ska du ha fyllt 65 år vid årets ingång.
  • Rutavdrag för städning begränsas till att endast innefatta enklare städning eller annat rengöringsarbete samt flyttstädning.

Viktigt att veta

  • Ett dödsbo kan endast få skattereduktion för arbeten som utförts före dödsfallet. Flyttstädning i samband med avveckling av dödsboet ger dock inte rätt till skattereduktion.
  • Skattereduktion för rutarbete medges inte för kostnader som avser flytthjälp. Det är endast kostnaden för flyttstädning som ger rätt till skattereduktion.
  • Bortforsling av avfall ger inte rätt till skattereduktion. Detta gäller såväl bortforsling av hushålls- och trädgårdsavfall som bortforsling av byggmaterial.

Läs mer samt se exempel på Skatteverket.se