Villkor

Nedan följer mina allmänna villkor

Stödmaterial

Mollymopp står för allt stödmaterial utom dammsugare. Dammsugare måste tillhandahållas av kunden. Övriga rengöringsmedel ingår.

Allmänna villkor

§1 Vid uppbrott av abbonnemang så gäller 2 månaders ömsesidig uppsägningstid. Ingen bindningstid.

§2 Vid eventuella förhinder hos MollyMopp(så som sjukdom) försöker alltid Mollymopp att hitta en ersättare, men om detta ej är möjligt reserverar Mollymopp sig för utebliven städning. Kompensation enligt överenskommelse.

§3 Timmar överstigande överenskommen plan förvarnas kunden innan och debiteras inte utan kundens medlåtande. För dessa timmar debiteras enligt standardprislistan: Privat 360 SEK/timma inkl moms, Företag 315 SEK/timma exl moms.

§4 Fakturering sker varje månad (om inget annat är överenskommet) med 15 dagars betalningsvillkor.

§5 Befinner sig kunden utanför centrala Norrtälje måste kunden betala extra milersättning (52,50 SEK/mil inklusive moms).

§6 Vid av kunden inställd städning så debiteras en avgift på halva arbetskostnaden. Observera inget rutavdrag! Om Molly Mopp blir meddelad mindre än 1 dygn innan planerade tillfället.